VIN коди автомобілів – принцип побудови

10-24-2019

Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) – комбінація цифрових і буквених умовних позначень, що присвоюються з метою ідентифікації, є обов’язковим елементом маркування та індивідуальний для кожного ТЗ протягом 30 років. Рекомендуємо вибрати vin автомобиля расшифровка

VIN має наступну структуру: WMI VDS VIS

Перша частина VIN (перші три символи) – міжнародний ідентифікаційний код виробника (WMI), дозволяє ідентифікувати виробника ТЗ і складається з трьох букв або букв і цифр.

Відповідно до ISO 3780 букви і цифри, використовувані в перших двох знаках WMI, закріплює за країною і контролює Міжнародне агентство-ТОВАРИСТВО автомобільних інженерів (SAE), що працює під керівництвом Міжнародної організації по стандартизації (ISO).

Перший знак (код географічної зони) є буквою або цифрою, яка позначає будь-яку певну географічну зону.
Наприклад:
від 1 до 5 – Північна Америка;
від S до Z-Європа;
від A до H – Африка;
від J до R – Азія;
6,7 – Країни Океанії;
8,9,0 – Південна Америка.

Другий знак (код країни) є буквою або цифрою, яка позначає країну в певній географічній зоні. У разі необхідності для позначення країни можуть використовуватися кілька знаків. Тільки комбінація першого і другого знаків гарантує однозначну ідентифікацію країни. Наприклад:
від 10 до 19 – США;
від 1A до 1Z-США;
від 2A до 2W – Канада;
від За до ЗW – Мексика;
від W0 до W9 – Німеччина, Федеративна Республіка;
від WA до WZ – Німеччина, Федеративна Республіка.

Третій знак є буквою або цифрою, яка встановлюється для виробника Національною організацією. У Росії такою організацією є Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут (НАМИ), розташований за адресою: Росія, 125438, р. Москва, вул. Автомоторная, будинок 2, який і присвоює WMI в цілому. Лише комбінація першого, другого і третього знаків забезпечує однозначну ідентифікацію виробника автомобіля – міжнародний ідентифікаційний код підприємства-виробника (WMI). Цифра 9 в якості третього знака використовується Національними організаціями в тому випадку, коли потрібно характеризувати виробника, який випускає менше 500 автомобілів на рік.

Друга частина VIN – описова частина ідентифікаційного номера (VDS) складається з шести знаків (якщо індекс ТЗ складається менше ніж з шести знаків, то на незаповнені місця останніх знаків VDS (праворуч) ставляться нулі), що позначають, як правило, модель і модифікацію ТЗ, згідно конструкторської документації (КД).

Третя частина VIN-вказівна частина ідентифікаційного номера (VIS) – складається з восьми знаків (цифр і букв), з яких останні чотири знаки повинні бути цифрами. Перший знак VIS вказує код року виготовлення ТЗ, наступні знаки вказують порядковий номер ТЗ, присвоєний підприємством-виробником.

За виробником можуть закріплюватися кілька WMI, але один і той же номер забороняється закріплювати за іншим виробником автомобіля мінімум протягом 30 років з того моменту, як він перший раз був використаний попереднім (першим) виробником.

Маркування транспортних засобів (ТЗ) підрозділяється на основну та додаткову. Основне маркування ТЗ і їх складових частин є обов’язковою і здійснюється їх виробниками. У разі виготовлення ТЗ послідовно декількома підприємствами допустимо нанесення основного маркування ТЗ тільки виробником кінцевого виробу. Додаткове маркування ТЗ є рекомендованим і здійснюється як виробниками ТЗ, так і спеціалізованими підприємствами.Основне маркування виконують на наступних виробах:

 • вантажних автомобілях, у тому числі спеціалізованих та спеціальних на їх шасі, тягачах з бортовою платформою, а також автомобілі багатоцільового призначення і спеціальних колісних шасі;
 • легкових автомобілях, у тому числі спеціалізованих і спеціальних на їх базі, вантажопасажирських;
 • автобусах, в тому числі спеціалізованих і спеціальних на їх базі;
 • тролейбус;
 • причепах і напівпричепах;
 • автонавантажувач;
 • двигунах внутрішнього згоряння;
 • мототранспортних засобах;
 • шасі вантажних автомобілів;
 • кабінах вантажних автомобілів;
 • кузовах легкових автомобілів;
 • блоках двигунів внутрішнього згоряння.